กรมหม่อนไหมร่วมจัดงาน "วุฒิสภา สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย"

กรมหม่อนไหมร่วมจัดงาน”วุฒิสภา สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย”

กรมหม่อนไหม โดยนายวัชรพงษ์ แก้วหอม รองอธิบดีกรมหม่อนไหม ร่วมงาน “วุฒิสภา สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย”

เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 65

โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธาน พร้อมด้วย นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง รองประธานคณะกรรมาธิการฯ พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมฯ สมาชิกวุฒิสภา นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา และผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมกิจกรรม

นายวัชรพงษ์ แก้วหอม รองอธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวว่า กิจกรรม “วุฒิสภา สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย” จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565 และร่วมรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุน การแต่งกายด้วยผ้าไทยให้แพร่หลายและคงอยู่สืบไป

กรมหม่อนไหมร่วมจัดงาน "วุฒิสภา สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย"

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิ การถ่ายทอดความรู้ พร้อมการสาธิตการแต่งผ้าไทย การจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงาน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดต่างๆ เป็นต้น

โดยกรมหม่อนไหมได้ร่วมจัดนิทรรศการ “หม่อนไหมสายใยพระมารดา สืบทอดภูมิปัญญา พัฒนาสู่สากล” ซึ่งได้บอกเล่าความเป็นมาและบทบาทภารกิจของกรมหม่อนไหม รวมทั้งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีต่อวงการหม่อนไหมของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน

พร้อมทั้งจัดแสดงผ้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน “ตรานกยูงพระราชทาน” ทั้ง 4 สี ได้แก่ สีทอง สีเงิน สีน้ำเงิน และสีเขียว โดยกรมฯ ได้ให้บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานผ้าไหม “ตรานกยูงพระราชทาน” ให้กับผู้ผลิตผ้าไหมทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ kendalljazz.com

ufa slot

Releated