โซเชียลมีเดีย

การระมัดระวังคำพูดและการแสดงความคิดเห็นบน social media

ปัจจุบัน social media เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร จากสื่อออนไลน์เป็นไปด้วยความสะดวกสบายและรวดเร็ว ซึ่งทุก ๆ คนมี social media อยู่ในมือ ทำให้เกิด social movement ขึ้นในหลากหลายด้าน ที่ทำให้คนกล้าที่จะแสดงจุดยืน กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในการช่วยกันขับเคลื่อนสังคม แต่ในขณะเดียวกันนั้นโซเชี่ยลมีเดียเองก็มีอีกด้านหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างความเกลียดชังและความรุนแรงที่เกิดจากความเห็นที่แตกต่างกัน การโต้ตอบกันด้วยความรุนแรง และการไม่เปิดใจยอมรับฟังข้อเท็จจริงและเหตุผลของอีกฝ่าย ตลอดจนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์หรือมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นตามมา ซึ่งมักจะสะท้อนออกมาในลักษณะของคำพูดหรือการแสดงความคิดเห็นบน social media ดังนั้นแล้วเราควรปฏิบัติดังนี้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้น

โซเชียลมีเดีย
hands texting with mobile phones in cafe

1. ไม่พิมพ์ถ้อยคำที่หยาบคายลงบนโลกโซเชียล

บางครั้งเราอาจติดการพิมพ์ถ้อยคำที่ฟังแล้วไม่ค่อยรื่นหูจากคำอุทานหรือจากการพูดคุยกับเพื่อนสนิท แต่ถ้าหากในโซเชียลมีเดียของคุณมีเพื่อนที่เป็น ครู อาจารย์ สมาชิกในครอบครัว หรือตลอดจนบุคคลอื่นที่เรารู้จักและไม่รู้จักเป็นเพื่อนด้วย โปรดจงระมัดระวังการพิมพ์ถ้อยคำหยาบคายเหล่านั้นให้ดี เพราะถึงบุคคลเหล่านั้นจะดูเหมือนไม่ได้คิดอะไร แต่เขาอาจจะมองคุณในแง่ร้ายไปก่อนแล้ว

2. ไม่ทำการ Social Bullying ผู้อื่น

หลายคนคงรู้จักคำว่า Social Bullying หรือ การรังแกผู้อื่นบนโลกอินเทอร์เน็ตกันมาบ้างแล้ว แค่ฟังชื่อก็รู้แล้วว่าเป็นคำเรียกของผู้ที่มีพฤติกรรมที่แย่สุดๆ ซึ่งการพูดที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกหรือทำให้เกิดความเจ็บปวด จะเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่มีการยั่วยุ เย้าแหย่ เยาะเย้ย ข่มขู่ การพูดจาดูถูก เสียดสีกันในกลุ่มเพื่อน หรือแม้แต่การวิจารณ์ด้วยคำพูดในลักษณะข่าวลือ คำนินทา และการพูดจาโกหกบิดเบือนข้อมูลที่ไม่เป็นจริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเจ็บปวด ดังนั้น คุณควรหลีกเลี่ยงที่จะทำตัวแย่ๆ กับคนอื่นไม่ว่าจะยังไงก็ตามจะดีที่สุด เช่น รู้ดีนิ รู้แล้วทำไมไม่ทำ หน้าตาอย่างเธอไม่มีทางทำได้ เป็นต้น

3. การให้ความคิดเห็นในประเด็นที่ล่อแหลม

การแสดงความเห็นเป็นเรื่องที่ไม่ผิด แต่คุณต้องระมัดระวังให้ดีหากจะแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ล่อแหลม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา การเมือง หรือความแตกต่างทางเพศ เพราะประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องที่สร้างความขัดแย้งได้โดยง่ายดังนั้นแล้วคำพูดที่ควรใช้ในโซเชียลมีเดียนอกจากการแสดงศักยภาพให้ผู้อื่นได้รับรู้ถึงความสามารถที่แท้จริงของตัวเองแล้ว การเป็นเพื่อนที่ดีทั้งในโลกแห่งความจริงและโลกโซเชียลยังเป็นอีกเรื่องที่ควรให้ความสำคัญอีกด้วย เนื่องจากเรายังต้องอยู่ร่วมกับผู้คนในสังคมกันไปอีกนาน การระมัดระวังและเอาใจใส่ในการแสดงออกในเรื่องทัศนคติต่างๆ จึงย่อมดีกว่าการพูดหรือทำอะไรโดยไม่คิดอยู่แล้ว ซึ่งในโลกแห่งความจริง เราอาจรับมือและจัดการกับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนในโลกแห่งความจริงได้ดีอยู่แล้ว แต่ในโลกโซเชียลนี่สิที่เราอาจเผลอทำอะไรบางอย่างที่ไม่น่าจดจำลงไปแบบไม่รู้ตัวได้

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ kendalljazz.com

Releated